miercuri, 11 noiembrie 2009

BACOVIA VARIANTE SCRIS TIPUL III

Subiectul al III-lea (30 de puncte)
Scrie un eseu, de 2 – 3 pagini, în care sa prezinti particularitati ale simbolismului, prin referire la o poezie apartinand lui George Bacovia. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- motivarea apartenentei liricii lui George Bacovia la curentul simbolism, prin referire la patru trasaturi
specifice;
- prezentarea a doua elemente ale imaginarului poetic simbolist, în textul ales;
- identificarea ideii/ mesajului poetic prin ilustrarea cu simboluri/ imagini/ secvente poetice semnificative
din poezia aleasa;
- evidentierea specificului limbajului si al expresivitatii în  poezie.
Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere.
Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3
puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte;
asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini

Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu, de 2 – 3 pagini, în care sa prezinti caracteristicile limbajului (expresivitate, ambiguitate,
sugestie), într-o poezie simbolista studiata
.În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- motivarea apartenentei la simbolism a poeziei studiate, prin indicarea a doua trasaturi ale limbajului,
prezente în text;
- ilustrarea acestor trasaturi, prin referiri la poezia studiata;
- relevarea rolului expresiv a doua dintre urmatoarele niveluri de constituire a mesajului poetic în textul
studiat: fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, ortografic si de punctuatie, stilistic;
- evidentierea specificului limbajului si al expresivitatii textului poetic studiat

Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere.
Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3
puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte;
asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini

Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu argumentativ, de 2 - 3 pagini, despre caracteristicile, limbajul si expresivitatea unei poezii simboliste studiate, pornind de la urmatoarea afirmatie critica: „O literatura trebuie sa inoveze, dac vrea sa traiasca si sa fie puternica”. (Alexandru Macedonski)
Nota!
În elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente)si
concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagin, lizibilitatea – 1punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini.

Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, în care sa argumentezi apartenentei la la simbolism a unui text poetic studiat. În
elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
− precizarea a patru caracteristici ale curentului literar simbolism;
− exemplificarea acestor caracteristicilor cu ajutorul textului ales;
− evindentierea relatiei dintre fondul de idei si mijloacele artistice de exprimare a acestora, în textul ales;
− exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre semnificatiile/ despre mesajul textului ales.
Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere.
Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3
puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte;
asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini

Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, în care sa argumentezi trasaturile simbolismului pe baza unei poezii studiate. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru caracteristici ale curentului literar simbolismul, existente în poezia studiata;
- evidentierea a patru elemente de structura si de compozitie a textului poetic, prin referire la poezia studiata (de exemplu: eul liric; tipuri de lirism, titlu, incipit, secvente poetice, relatii de opozitie si de simetrie, elemente de recurenta, motiv poetic, laitmotiv);
- evidentierea relatiei dintre fondul de idei si mijloacele artistice de realizare a acestora, în textul ales;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat cu privire la semnificatia textului.
Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere.
Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3
puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte;
asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini

Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu argumentativ, de 2 – 3 pagini, despre imaginarul poetic bacovian, prin referire la o poezie studiata, pornind de la urmatoarea afirmatie: „… poezia bacoviană apartine expresiilor celor mai
specifice ale simbolismului. Şi tehnica sa se rezolvă exclusiv cu mijloacele pe care şcoala simbolistă i
le-a oferit…”. (I. Negoitescu, Scriitori moderni)
 Nota! În elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente)si
concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagin, lizibilitatea – 1punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini.

Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu argumentativ, de 2 – 3 pagini, în care sa prezinti modalitati de realizare a imaginarului
poetic simbolist, într-o poezie studiata
, având în vedere urmatoarea afirmatie:. „Poezia nu va fi decât muzica si imagine, aceste doua principale sorginti [izvoare, surse] ale ideii”. (Alexandru Macedonski)
 Nota! În elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente)si
concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagin, lizibilitatea – 1punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini.


Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat/ în
texte poetice studiate, care aparţin lui G. Bacovia
, pornind de la următoare afirmaţie critică: „În opera sa,decorul, oamenii, lucrurile au culoarea cenuşie a plumbului, fiindcă peste tot domină tristeţea, apăsarea,dezgustul refulat, fie pentru o lume stăpânită de forţe obscure, implacabile, covârşitoare, fie pentru un mediu fizic care transmite în suflet oboseală, descompunere, conştiinţa mizeriei iremediabile sau nostalgia dureroasă a evadării”. (Lidia Bote, Simbolismul românesc)
Nota! În elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente)si
concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagin, lizibilitatea – 1punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini.

 Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/
în texte poetice studiate, aparţinând simbolismului
, pornind de la următoarea afirmaţie: „Procedeele
simboliste sunt mult mai numeroase decât utilizarea, frecventă sau nu, a simbolului. Ele includ, cum vom vedea, <>, tehnica sugestiei, muzicalitatea etc. Simbolul, ca şi alegoria, sunt procedee
poetice tradiţionale, care se confundă cu originea artei. Poezia este imagine, metaforă, simbol.
..”. (Lidia Bote, Simbolismul românesc)
Nota! În elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente)si
concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagin, lizibilitatea – 1punct).
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini.