duminică, 26 iunie 2011

POVESTIREA IN PROGRAMA DE BACALAUREAT 2011

Pentru a lamuri pe toata lumea privind acest subiect atat de controversat, voi cita EXACT locul unde se face referire la povestire, dupa care fiecare va putea merge la programa pentru a citi cu propriii ochi:

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII.2010
Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română
Bacalaureat 2011
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ


II. COMPETENŢE DE EVALUAT
Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă
dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele
a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor
de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare

Competenţe specifice 
2.2. Identificarea şi analiza
principalelor componente de
structură, de compoziţie şi de
limbaj specifice textului narativ

 Conţinuturi asociate
– particularităţi ale construcţiei subiectului în textele
narative; particularităţi ale compoziţiei în textele narative:
incipit, final, episoade/ secvenţe narative, tehnici narative;
construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a
personajului; tipuri de personaje; instanţele comunicării în
textul narativ; tipuri de perspectivă narativă; literalitatea;
specii epice: basm cult, nuvelă, povestire, roman; registre
stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului; stilul
direct, stilul indirect, stilul indirect liber

Sper ca totul e clar.