miercuri, 4 noiembrie 2009

VARIANTE ARGHEZI SUBIECTE TIPUL III PROBA SCRISA

Va propun spre atentie diversele eseuri ale ultimilor trei ani de bacalaureat, cu mentiunea ca variantele 2010 contin doar eseuri structurate (cu cerinte date, deci mai usor de rezolvat - dar programa de bac prevede, atentie, chiar si eseul liber!!!); astfel, nu strica sa le vedeti si pe cele argumentative.Acum, incercati sa adaptati comentariul dat la cerintele de mai jos. 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să demonstrezi faptul că un text poetic studiat din opera lui
Tudor Arghezi se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului
, pornind de la ideile exprimate în
următoarea afirmaţie critică
: „Arghezi a îmbogăţit şi înnoit vocabularul poetic românesc [...] prin
impunerea nu numai de termeni până la el tabu, ci şi de alte vorbe fără acces, până atunci, în literatură,recoltate din toate zonele şi straturile limbii. Mai mult, însă, infinit mai mult decât prin lansarea de cuvinte ca atare, oricare ar fi sursa acestora, banalitatea e ucisă, în literatura argheziană, se înţelege,prin relaţiile în care sunt puse cuvintele, prin ,,potrivirea” lor. [...]  Limbajul său excelează mai mult decât al oricărui scriitor român prin bogăţie, noutate şi varietate
”.
(Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române)
Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/
raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16
puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;
utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2
puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic
studiat din opera lui Tudor Arghezi
. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie, într-un curent cultural/
literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin referire la două imagini/ idei poetice;
- sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a
poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de
recurenţă, simbol central, figuri semantice – tropii, elemente de prozodie etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt
reflectate în textul poetic ales.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare –
3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Scrie un eseu, de 2 – 3 pagini, în care, pornind de la afirmatia lui E. Lovinescu, „Elementul esential al talentului e originalitatea şi originalitatea înseamnă diferentiere.”, sa prezinti trasaturi ale modernismului poetic românesc, ilustrându-le cu exemple din creatia unuia dintre urmatorii poeti canonici: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu.
Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/
raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16
puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;
utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2
puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini 


Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu, de 2 – 3 pagini, în care sa prezinti raportul autor-eu liric, pe baza unei poezii moderniste studiate. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- motivarea apartenentei la directia modernista a poeziei studiate, prin indicarea a patru trasaturi ale acesteia, identificabile în text;
- ilustrarea acestor trasaturi, prin referiri la poezia studiata;
- evidentierea specificului limbajului si al expresivitaii textului poetic studiat;
- exprimarea unei opinii despre raportul autor–eu liric prezent în textul ales.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare –
3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.


Subiectul al III-lea (30 de puncte)
Scrie un eseu, de 2 – 3 pagini, în care sa prezinti caracteristicile limbajului (expresivitate, ambiguitate,sugestie) într-o poezie studiata apartinând directiei moderniste.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- motivarea apartenenei la direcia modernista a poeziei studiate, prin indicarea a doua trasaturi ale limbajului, prezente în text;
- ilustrarea acestor trasaturi, prin referiri la poezia studiata;
- relevarea rolului expresiv a doua dintre urmatoarele niveluri de constituire a mesajului poetic în textul studiat:fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, ortografic si de punctuatie, stilistic;
- evidentierea specificului limbajului si al expresivitatii textului poetic studiat.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare –
3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.


Subiectul al III - lea (30 de puncte)
Scrie un eseu, de 2 – 3 pagini, în care sa demonstrezi ca o poezie studiata este arta poetica. În realizarea eseului, vei avea în vedere:
- explicarea conceptului operational de arta poetica;
- prezentarea conceptiei despre arta si creator, reflectate în poezia studiata;
- evidentierea relatiei dintre fondul de idei si mijloacele artistice de realizare a acestora, în textul ales;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat cu privire la semnificatia textului.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare –
3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.