duminică, 10 ianuarie 2010

OPERE DE STUDIAT PENTRU BACALAUREAT(2)

IATA CE PREVEDE PROGRAMA 2010 PRIVIND AUTORII

Autori canonici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.
Notă. Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori.(nota mea: adica, la subiectul I)
Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare / culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în tabel:
· proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspecte esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează;
· roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
· poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
· dramaturgie: comedia; texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia.

Observatie: Nu va speriati de formularile foarte generale! Textele reprezentative sunt cele alese de voi .
Vedeti ca nu toti autorii canonici sunt poeti sau prozatori!!! Aveti si critici literari (pentru care trebuie sa stiti sa analizati teorii/doctrine literare pe cel putin un studiu critic)