sâmbătă, 9 ianuarie 2010

TIPOLOGIA TEXTELOR

TIPOLOGIA TEXTELOR (.M. Adam)
 Tipuri sau
Mărci lingvistice
Genuri de texte ce
întrebări ce
 secvenţe de text
probabile
aparţin sau care au o
evidenţiază
Obiectivul lor

secvenţă ce aparţine
specificul textului


unui anume tip de text

 TEXTUL NARATIV
- repere temporale, mai
- romane, nuvele,
Cine? Ce face?

ales: atunci, apoi, mai
basme...
Unde? Când? Cum?

târziu...
- fapte diverse
De ce?

- timpuri verbale: prezent
- pasaje de basm, schiţă,


şi perfect compus sau
nuvelă...


perfect simplu- lexic: frecvenţa verbelorşi adverbelor ce insistăasupra acţiunii


Testul descriptiv
- repere spaţiale, mai ales:
- pasaje de roman,
Ce este descris? De

aici, mai departe, lângă ...
nuvelă, pastelul
cine? Cum? De ce?

- timpuri verbale:
- planşe anatomice


imperfect sau prezent
- pasaje de ghid turistic


- lexic: frecvenţasubstantivului şiadjectivului; verbe alestării; câmpuri lexicale ceasigură unitatea tematică


Testul scenic sau
- punctuaţie specifică
- piese de teatru
Cine vorbeşte? Cu
„dialogal /
- mărci ale enunţării
- scene în texte epice
cine? Despre ce?
conversaţional

- conversaţii „pe viu"
Unde? Când? Dece?
Textul
- estomparea completă a
- unele articole de presă
Despre ce suntem
informativ
emiţătorului
- rubrici de presă de
informaţi?
a informa
- articulaţii de tip crono-
tipul „meteo", anunţuri"
De cine? Cum? De

logic: mai întâi, apoi...;

ce?

timp verbal: prezentul- lexic specific orizontuluitematic


Textul explicativ
- estomparea emiţătorului
- manuale şcolare
Ce este explicat? De
- a face să
- conectori logici: cauză -
- unele texte ştiinţifice
cine? Cum? De ce?
Înţeleagă
efect: deoarece, deci...- timp verbal: prezentul- lexic specific orizontuluitematic


Textul injonctiv
- estomparea emiţătorului
- reţete
La ce se referă
a indica modul de
- timpuri verbale:
- prospecte
indicaţiile? Cine le
acţiune
imperativ sau infinitiv

dă? De ce?
Textul
- conectori logici:
- expuneri, prezentare
Cine argumentează?
argumentativ
deoarece, în consecinţă,
de carte
Ce argumentează?
a convinge
cu toate acestea...
- editoriale, cronici şi
Pe cine doreşte să

- lexic, în funcţie de
comentarii de presă
convingă? Cui i se

strategia adoptată: neutru

opune? De ce?

sau valorizant vs.devalorizant


Iarasi foarte folositor pentru bacalaureat - oral , mai ales pentru aceia dintre voi care nu pot invata teorie foarte multa; cititi cu atentie mai ales coloana a 2-a (marci lingvistice probabile), ca sa va fixati cateva trasaturi ale fiecarui tip de text. Voi reveni cu detalii, pentru textele narativ si descriptiv (argumentativul l-am explicat deja)