duminică, 7 februarie 2010

ROMANTISMUL


            Este o miscare artistica si literara din prima jumatate a secolului al XIX-lea (aprox. 1790-1850), aparuta in spatiul european in contextul revolutiilor burghezo-democratice, al luptei pentru independenta si libertate nationala
            Isi gaseste expresia in filozofia idealista germana (Schelling, Fichte, Hegel, Schopenhauer)
            Manifestul literar al Romantismului este Prefata la drama Cromwell de Victor Hugo (1827): “Nu exista reguli, nici modele. [...] Conceptul artei de frumos include si uratul si grotescul”

            Trasaturi/ principii estetice romantice:
- imaginatia este principiul fundamental de creatie;
- primatul sentimentului si al fanteziei creatoare
- subiectivitatea; expansiunea eului individual
- respingerea regulilor impuse de clasicism; libertatea de creatie
- fascinatia misterului si a exceptionalului; antiteza; locala; interesul pentru mituri, folclor, simboluri, trecutul istoric, natura si spatii exotice
- cultivarea emotiei si a sentimentului; intensitatea trairilor (pasiunea); antiteza
- afirmarea individualitatii, a originalitatii, a spontaneitatii
- amestecul genurilor si al stilurilor

            Teme romantice:
- istoria medievala (idealul cavaleresc)
- folclorul local, miturile, fantasticul, fabulosul
- trecutul istoric (Evul Mediu)
- natura locala sau spatiile exotice
- exceptionalul (situatii, personaje)
- timpul (evadarea din realitate in fantezie, vis, trecut istoric, spatiu natal sau spatii exotice)
-  atmosfera nocturna
- antiteza trecut-prezent

            Personajul romantic:
- erou exceptional in imprejurari exceptionale
- antiteza (inger-demon); titanul, geniul
- provine din toate mediile sociale
- exprima victoria pasiunii asupra ratiunii
- defineste particularul, unicul, individualul

            Stilul romantic:
- este metaforic
- sustine fuziunea genurilor si a speciilor
- promoveaza  largirea si imbogatirea vocabularului literar prin elemente de limbaj popular, arhaic etc.
- cultiva grotescul, uratul, ironia
            Specii cultivate si reprezentanti in literatura universala
- specii dramatice:drama istorica (V. Hugo, Puskin), filozofica, lirica (Shelley)
- specii lirice: meditatia, elegia, romanta (Lamartine, V. Hugo)
- specii epice: legenda, balada (H. Heine), poemul (Heine, Byron, Keats, A. de Vigny, Puskin, Lermontov, Eminescu), nuvela (istorica, fantastica - E.A. Poe), romanul (istoric, de aventuri, fresca) (Novalis, W. Scott, V. Hugo, E.A. Poe)

            Reprezentanti in literatura romana:C. Negruzzi, Gr. Alexandrescu, I.H.Radulescu, D.Bolintineanu (Romantism pasoptist), M. Eminescu (constituirea deplina a Romantismului), O.Goga, G.Cosbuc (prelungiri ale Romantismului)