luni, 5 septembrie 2011

CAL E N D A R U L examenului de bacalaureat — 2012
Sesiunea iunie—iulie 2012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 617/31.VIII.2011
28—30 mai 2012-Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
1 iunie 2012-Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
11—13 iunie 2012-Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
13—15 iunie 2012-Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
18—22 iunie 2012-Evaluarea competențelor digitale — proba D
25—27 iunie 2012-Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
2 iulie 2012 -Limba și literatura română — proba E) a) — probă scrisă
3 iulie 2012 -Limba și literatura maternă — proba E) b) — probă scrisă
4 iulie 2012 -Proba obligatorie a profilului — proba E) c) — probă scrisă
6 iulie 2012 -Proba la alegere a profilului și specializării — proba E) d) — probă scrisă
8 iulie 2012-Afișarea rezultatelor
9 iulie 2012-Depunerea contestațiilor (orele 8,00—12,00)
10—12 iulie 2012-Rezolvarea contestațiilor
13 iulie 2012-Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august—septembrie 2012

16—20 iulie 2012-Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
20—21 august 2012-Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
20—22 august 2012-Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
21—22 august 2012-Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
23—24 august 2012 -Evaluarea competențelor digitale — proba D
27 august 2012-Limba și literatura română — proba E) a) — proba scrisă
28 august 2012 -Limba și literatura maternă — proba E) b) — probă scrisă
29 august 2012 -Proba obligatorie a profilului — proba E) c) — probă scrisă
31 august 2012-Proba la alegere a profilului și specializării — proba E) d) — probă scrisă
2 septembrie 2012 -Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00) și depunerea contestațiilor (orele 16,00—20,00)
3—4 septembrie 2012-Rezolvarea contestațiilor
5 septembrie 2012-Afișarea rezultatelor finale