marți, 10 noiembrie 2009

AUTORI CANONICI(2)GEORGE BACOVIA

Date despre viata si opera poetului: http://www.romanianvoice.com/poezii/biblio/bib_bacovia.php
Diverse poezii, inclusiv cu recitari: http://www.romanianvoice.com/poezii/poeti/bacovia.php

Elemente simboliste în poezia bacoviană 


Simbolismul, curent literar de dimensiune europeană ce a apărut în Franţa la sfârşitul secolului al XIX-lea, constituie o reacţie împotriva parnasianismului, a romantismului, dar şi a naturalismului. Astfel, simbolismul renunţă la modalităţi care sunt de domeniul epicului sau al dramaticului, optând, în schimb pentru o lirică a inefabilului realizată prin sugestie, aluzie, analogie, corespondenţă. Simboliştii refuză ideile şi imaginile clare, precise, preferând să exprime impresii vagi, stări sufleteşti neclare, să cufunde sufletul în reverie. Sensibilitatea simbolistă se caracterizează prin melancolie, anxietate, nevroză, spleen, prin gustul pentru bizar.
Bacovia este unul dintre marii poeţi originali de după Eminescu, deşi opera sa a stârnit reacţii controversate în rândurile criticilor. Nichita Stănescu consideră că “dintre poeţii a căror tensiune de comunicare a atins pragul extrem al suportabilităţii emotive, în ordinea poeziei româneşti, Bacovia este primul”, pe când George Călinescu îl pune în mari drepturi, numindu-l “poet care cultivă artificiul”.
Creatorul volumelor “Plumb”, ”Scântei galbene”, ”Cu voi”, ”Comedii în fond” şi ”Stanţe burgheze”, recunoaşte că o importantă sursă de inspiraţie o reprezintă operele simboliştilor francezi: “Una din obsesiile mele a alcătuit-o simbolismul decadent. Prin 1898-1903 m-am preocupat adânc de Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Rollinat, Jean Moreas pe care i-am descoperit în colecţia “Les hommes d’aujourd’hui”” şi mărturiseşte că poeziile sale nu sunt o manifestare pe plan social, ci un lucru personal, un mijloc de a-şi procura satisfacţii proprii: “Nu am nici un crez poetic. Scriu precum vorbesc cu cineva, pentru că îmi place această îndeletnicire”.
Eugen Lovinescu spune că, în operele sale, Bacovia crează o atmosferă de plumb”, surprinde un univers exterior “de copleşitoare dezolare”, pustiu, apăsător, obsedant prin repetiţie (“Buciumul toamna/ Agonic – din fund - / Trec păsărele şi tainic s-ascund. /Ţârâie  ploaia / Nu-i nimeni pe drum; / Pe-afară de stai / Te-năbuşi de fum.” – “Pastel”). Imaginea toamnei cu ploi monotone, ce grăbeşte declinul vitalului, cu copaci decompuşi în parcuri devastate, este limitată într-un peisaj de mahala al târgului provincial de altădată, cu casele scufundate în noroaie eterne, “între cimitir şi abator”.
Poezia lui Bacovia este un avertisment dat lumii, de la care nu aşteaptă vreun răspuns: de aici, sentimentul vidului, râsul absurd, nervozitatea. Bacovia experimentează procedee moderne. Trei sunt elementele care duc la dezagregarea şi la dezordinea lumii: focul, care mocneşte şi agonizează, apa, care descompune, vântul, ale cărui sunete sinistre reprezintă simbolic dezechilibrul lumii.
Bacovia valorifică teme şi motive simboliste autentice, pe care le preia de la poeţii francezi şi pe care le împleteşte cu măiestrie: motivul târgului provincial, motivul toamnei dezolante, motivul ploii, motivul parcului solitar, motivul singurătăţii, motivul vagabondului şi alcoolismului, motivul morţii şi a descompunerii materiei, motivul poetului damnat, motivul iubirii (văzută într- manieră opusă romantismului). Motivul nevrozei provocate de un anotimp sumbru, schimbător este insuflat de Baudelaire. La Bacovia, cerul jos şi greu este de plumb, umezeala atinge dimensiuni apocaliptice (“De-atâtea nopţi aud plouând, / Aud materia plângând“ - ”Lacustră”), însă, spre deosebire de Baudelaire, Bacovia nu înzestrează urâtul cu puteri supranaturale, ci îi alătură starea de atrofiere, de deteriorare continuă. (“Sunt câţiva morţi în oraş, iubito, / Şi-ncet, cadavrele se descompun… “ - ”Cuptor”).
În creaţiile bacoviene, oraşul apare sinistru, potrivnic vieţii, ca un lăcaş al figurilor de ceară, al terorii, un loc unde curge sânge pe străzi, iar corbii se prăbuşesc din zbor. (“Şi sânge cald se scurge pe canal, / Plină-I zăpada de sânge animal” – “Tablou de iarnă”; “Departe, pe câmp, / Cad corbii, domol” - ”Pastel”).
În “Nevroză” este zugrăvită imaginea târgului acoperit de zăpadă, întunecat, pustiu, imagine ce produce melancolie, tristeţe, angoasă (“şi geme greu ca în delir”). Laitmotivul acestei poezii este oraşul cimitir (prin repetiţia versului “şi singe ca-ntr-un cimitir”), simbol al mediului sufocant, lipsit de speranţă.


“Afară ninge prăpădind,
Iubita cântă la clavir,
Şi târgul stă întunecat,
De parcă ninge-n cimitir.

Şi plâng şi eu, şi tremurând
Pe umeri pletele-I resfir …
Afară târgul stă pustiu,
Şi ninge ca-ntr-un cimitir.”


Târgul mizerabil, sărac, cu străzi mici acoperite de fân şi noroi este prezentat şi în poezia “Proză”. Eul liric îşi exprimă regretul că iubita este nevoită să trăiască într-un mediu degradant, printre crâşme şi dughene murdare.


Plouă…
Pe-un târg mizerabil
De glod şi coceni
Pe-un târg jidovit
Şi plin de dugheni
-Şi-aici stă iubita…
Şi uliţa-i plină
De fân şi coceni

Şi trec cotiugare
Cu saci de făină
Şi plouă şi mai tare
Pe crâşme murdare,
Pe-un târg sărăcit –
-Şi-aici stă iubita…
Plouă…
Pe-un târg jidovit.”


  Fenomenele naturii se îmbină armonios cu cadrele sumbre, cu atmosfera de degradare şi astfel, se întâlneşte motivul toamnei dezolante, anotimp al descompunerii şi al morţii. “Amurg de toamnă” prezintă un peisaj pustiu, cenuşiu ce trezeşte stări de nelinişte, de nevroză, de infiorare datorită acusticii sinistre. Soarele este anemic, iar copacii scheletici se îndoaie molatec în bătaia vântului.

 Amurg de toamnă pustiu, de humă,
      Pe câmp sinistre şoapte trec pe vânt –
 Departe plopii s-apleacă la pământ
                                                                                În larg balans lenevos, de gumă.”
Toamna este în acord cu făptura umană cuprinsă de boală, de tristeţe, chiar de demenţă, reprezentând un simbol al declinului. Ploaia monotonă şi frigul pătrunzător, grăbeşte descompunerea vegetală, cât şi cea umană: frunzele cad răpuse de umezeală, copacii rămân goi, iar oamenii sunt cuprinşi de delir.


E toamnă, e foşnet, e somn…
Copacii, pe stradă, oftează;
E tuse, e plânset, e gol…
Şi-i frig, şi burează.

Amanţii, mai bolnavi, mai trişti,
Pe drumuri fac gesturi ciudate
Iar frunze, de veşnicul somn,
Cad grele, udate.”
“Nervi de toamnă”
Preferinţa pentru peisajele ploioase îl apropie pe Bacovia de Verlaine. Bacovia are tendinţa de a crea din ploaie un cadru obsesiv, privind-o ca element ce accelerează descompunerea materiei. Existenţa motivului ploii se explică prin frecventele menţiuni sau aluzii la acest fenomen. În poezia “Lacustră” numeroase cuvinte fac parte din câmpul semantic al apei (“plouă”, “plâns”, “val”, “mal”, “piloţi”). Astfel ploaia capătă dimensiuni de potop. Metafora “materia plângând” sugerează dimensiunile cosmice pe care le ia ploaia monotonă, cauză de disperare şi de nerăbdare. Imaginea ploii este lărgită prin folosirea adverbului “atâtea”(ce capătă rol de superlativ) şi reprezintă un simbol al deznădejdii, al senzaţiei de permanentă ameninţare, de cădere în neant. Eul liric este pasiv, sensibil, fiind doar martor al manifestărilor lumii, fapt dovedit de verbele de stare la timpul prezent (“aud”, “simt”, “sunt”, “tresar”).


“De-atâtea nopţi aud plouând,
Aud materia plângând…
Sunt singur, şi mă duce-un gând
Spre locuinţele lacustre.

Şi parcă dorm pe scânduri ude,
În spate mă izbeşte-un val –
Tresar din somn, şi mi se pare
Că n-am tras podul de la mal.


Un gol istoric se întinde,
Pe-aceleaşi vremuri mă găsesc…
Şi simt cum de atâta ploaie
Piloţii grei se prăbuşesc.”


La Bacovia, ploaia nu este uşoară, caldă, ca cea de vară, ci abundentă, monotonă, rece, învăluind lumea într-o stare sumbră, de melancolie, de apatie, de deznădejde şi disperare.
“Da, plouă cum n-am mai văzut” – “Plouă


Plouă, plouă, plouă
Vreme de beţie –
Şi s-asculţi pustiul,
Ce melancolie!
Plouă, plouă, plouă…

Singur, singur, singur,
Vreme de beţie –
I-auzi cum mai plouă,
Ce melancolie!
Singur, singur, singur…
“Rar”

În cadrul târgului provincial, parcul devastat este nelipsit la Bacovia. Şi acest element constituie un simbol, cel al eternităţii (“parc secular”), dar şi al pustietăţii, la morţii.
Poezia “Decor” zugrăveşte parcul solitar în două culori: alb şi negru, iar imaginea pe care această alternanţă de nuanţe o crează este ambiguă, obscură, vagă. Numeroasele repetiţii subliniază obsesia eului liric în legătură cu elementele de décor, dar şi în legătură cu starea de visare pe care viziunea alb-negru o crează.


“Copacii albi, copacii negri
Stau goi în parcul solitar:
Décor de doliu, funerar…
Copacii albi, copacii negri.

În parc regretele plâng iar…

Cu pene albe, pene negre
O pasăre cu glas amar
Străbate parcul secular…
Cu pene albe, pene negre.

În parc fantomele apar…”


Obsesia singurătăţii la Bacovia este ilustrată în poezii ca Lacustră” (“Sunt singur şi mă duce-un gând / Spre locuinţele lacustre”), “Plumb” (“Stam singur lângă mort… şi era frig…”), “Gri” (“Ca şi zarea… gândul meu se înnegri… / Şi de lume tot mai singur, tot mai barbar -”) şi generează stări de depresie, nevroză, isterie (Tovarăş mi-i râsul hidos, şi cu umbra” – “Pălind).
În poezia “Singur”, motivul singurătăţii se împleteşte cu tema claustrofobiei şi cea a oglinzii. Oglinda, la fel ca şi fereastra reflectă imagini echivalente, dar nu identice. Această temă este împrumutată de la Rodenbach, care consideră oglinda simbolul solitudinii într-un spaţiu închis. Astfel, în poezia bacoviană, oglinda este prezentă ca martor al singurătăţii, reflectând imagini halucinante, distorsionate, capabile de a intensifica zbuciumul interior.


“Odaia mea mă înspăimântă,
Cu brâie negre zugrăvită –
Prin noapte, toamna despletită
În mii de fluiere cântă.

- Odaie, plină de mistere,
  În pacea ta e nebunie
Dorm umbre negre prin unghere,
Pe masă arde o făclie.

- Odaie, plină de ecouri,
Când plânsu-ncepe să mă prindă,
Stau triste negrele tablouri –
Făclia tremură-n oglindă.

Odaia mea mă înspăimântă…
Aici n-ar sta nici o iubită,-
Prin noapte, toamna despletită
În mii de fluiere cântă.

Alcoolismul, vagabondajul sunt aspecte degradante ale vieţii pe care Bacovia le valorifică şi pe care le transformă în motive ce se regăsesc în poezii ca: “Nocturnă” (“Fug rătăcind în noaptea cetăţii”), “Poem finală” (“Eu trebuie să plec[…] Singur să mă pierd în lume, neştiut de nimeni”). Aceste motive se împletesc cu cel al singurătăţii şi al târgului părăsit, formând un tot unitar.


Prin măhălăli mai neagra noaptea pare
Şivoaie-n case triste inundară 
Ş-auzi tuşind o tusă-n sec, amară –
Prin ziduri vechi ce stau în dărâmare.

Ca Edgar Poe mă reîntorc spre casă,
Ori ca Verlaine, topit de băutură –
Şi-n noaptea asta de nimic nu-mi pasă.”
  „Sonet”

Alcoolicul hoinăreşte pe străzile aceluiaşi târg cu mahalale sordide, în care se aude tusea prin pereţii deterioraţi şi în care ploaia intră şiroaie.
Motivul vagabondajului este asociat în poezia Plumb de iarnă” cu ideea de libertate şi de evadare din monotonie.
Iarna, de-o vreme, mă duce regretul
Prin crânguri, pe margini de linii ferate –
Când fâlfâie, pe lume, violetul. []
O, vis…o, libertate…”
Într-o atmosferă de deznădejde, de tristeţe, pe vreme de toamnă monotonă, poetul prezintă “publicului anonim” operele sale, însă oamenii marcaţi de dramele existenţei, nu îl remarcă şi astfel poetul este înfrânt. Bacovia a preluat un motiv romantic, al poetului damnat, în ciuda faptului că simbolismul se opune romantismului.

În toamna violată, compozitori celebri
Au aranjat un vast concert…
Pe galbene alei, poeţii trişti declamă lungi poeme – []
Pierdut, mă duc şi eu, cu braţele învinse,
Plângând,
Şi fredonând,
Gândindu-mă la mine.”
 Note de toamnă


Soarta poetului este vitregă, acesta fiind nevoit să pribegească pe străzile ude, palid, bolnav, fără speranţă. Natura este în deplină concordanţă cu sentimentele poetului distrus: vremea este apăsătoare, sufocantă, frunzele se descompun în bătaia vântului şi a ploii tomnatice.

“Afară o vreme de plumb
Şi vântul împrăştie ploaia,
Un bolnav poet, afectat
Aşteaptă tuşind pe la geamuri

Tomnatice frunze prin târg
Aleargă, pe drumuri, cu droaia.
O fată, prin gratii, plângând,
Se uită ca luna prin ramuriEa plânge… el palid se pierde
Prin târgul sălbatec, sever;
Şi pare tabloul acesta
Că-i antic şi plin de mister !…”

                                         “Toamnă”
Cuvântul “antic” sugerează faptul că, deşi insuccesul poetului reprezintă o enigmă, este un lucru ce s-a întâmplat mereu, că şi în trecut, creatorul a fost urmărit de nefericire.
Motivul morţii şi al descompunerii materiei este  fundamental în opera lui Bacovia. Poezii ca “Plumb”, “Marş funebru”, “Melancolie” dezvoltă aceste motive, conţinând o serie de cuvinte din sfera semantică a morţii: “sicriu”, “cavou”, “mort”, “coroane”, “lugubru”, “funerar”, “catafalc”, “pământ”. Imaginea funerară din poezia “Plumb” este terifiantă întrucât presupune ideea morţii. Fiinţa umană, închisă în acest spaţiu lugubru, având ca elemente de decor cavoul, coroanele, sicriele îşi priveghează amorul mort, cuprins de disperare. Atmosfera creată este sumbră, apăsătoare, datorită sugestiei plumbului şi datorită monotoniei vocalelor închise urmate de consoane nazale (“Dormeau adânc sicriele de plumb,/ Şi flori de plumb şi funerar vesment - ”). Clavirul şi vioara care cântă marşul funebru sunt simboluri ale melancoliei grave. (“Iar la clavir o brună despletită/ Cânta purtând o mantie cernită,/ Şi trist cânta, gemând între făclii/ […] Apoi, veni şi-o blondă în salon… / Şi-aproape goală prinse, adormită,/ De pe clavir, o scripcă înnegrită - / Şi urmări, pierdută, marşul monoton.”). Moartea este prezentată ca un spectacol macabru, acompaniat de sunetele monotone ale instrumentelor muzicale. În poezia “Cuptor”, dezagregarea materiei, descompunerea cadavrelor aşezate pe catafalc şi chiar a oamenilor vii, sunt simboluri ale condiţiei umane în societate. Ideea morţii este sugerată de imagini vizuale şi olfactive (“Sunt câţiva morţi în oraş, iubito/ Chiar pentru asta am venit să-ţi spun;[…]/ E miros de cadavre, iubito”).
În numeroase poezii apare formula de adresare “iubito”, astfel încât se poate vorbi de existenţa motivului iubirii. Totuşi, acest motiv este tratat într-un mod total diferit de maniera romantică. Dragostea devine un spectacol hilar – hidos pentru eul liric. Dacă în lirica romantică iubita este o fiinţă angelică, simbolizând aspiraţia spre înalt, la Bacovia, iubita se lasă pradă gesturilor patetice (“Afară ninge prăpădind,/ Iubita cântă la clavir,[…] Iubita cânt-un marş funebru,/ Iar eu nedumerit mă mir;[…] Ea plânge, şi-a cazut pe clape,/ Şi geme greu ca în delir…” – “Nevroză”). Dacă romanticii îi declarau iubitei dragostea nemuritoare, în poeziile bacoviene eul liric îi împărtăşeşte persoanei dragi viziuni macabre (“Sunt câţiva morţi în oraş, iubito,/ Chiar pentru asta am venit să-ţi spun;” – “Cuptor”) sau îşi mărturiseşte nepăsarea (“Din tot ce scriu, iubito,/ Reiese-atât de bine - / Aceeaşi nepăsare/ De oameni, şi de tine.” - “Ego”). Imaginea iubitei, a femeii, este foarte des asociată cu cântecul clavirului, simbol al tristeţii, al duioşiei (“Iubito, şi iar am venit…/ Dar astăzi, de-abia mă mai port - / Deschide clavirul şi cântă-mi” – “Trudit”).
Plânsul, nevroza sunt stări caracteristice personajelor bacoviene şi sunt o reacţie la fenomenele naturii, la sărăcia şi degradantul mediu în care trăiesc; de aceea motivul plânsului şi cel al nevrozei sunt nelipsite în poeziile în care sunt prezente motivul toamnei, al ploii, al parcului solitar şi al târgului (“Şi plângi… şi-i frig de toamnă…” “Alean”; “Oh, plânsul tălăngii când plouă!” – “Plouă”, “Şi-am plâns la geam, şi m-a cuprins delirul” – “Marş funebru”).
Datorită corespondenţelor ce se stabilesc între imagini şi stări de spirit apare ideea de dramatism. Tragicul, însă nu este de esenţă clasică, ci este degradat, uneori aspectele tragice provocând o stare comică.
 Cromatica la fel ca şi acustica poeziei bacoviene are un rol esenţial în conturarea atmosferei. Bacovia îşi mărturiseşte preferinţa pentru culoare: “În poezie, m-a obsedat întotdeauna un subiect de culoare. Pictura cuvintelor sau audiţie colorată. Fiecărui sentiment îi corespunde o culoare.” Cromatica stridentă, compusă din culori în stare pură. Albul, negrul, roşul, galbenul, violetul ocupă cel mai important loc în poeziile bacoviene, fiecare având rol de simbol. Albul reprezintă visarea şi eternitatea, violetul sugerează monotonie, spleen, iar negrul este culoarea morţii; galbenul sugerează deznădejdea, boala, iar roşul este simbolul vieţii, dar şi al tuberculozei, ftiziei. Verdele asociat cu roz sau albastru simbolizează nevroza.
Acustica, la fel ca şi cromatica este stridentă, zgomotoasă (tuse, plâns, răcnete, urlete de câini) şi deloc evanescentă. Acest lucru dovedeşte faptul că Bacovia nu este doar simbolist, ci face un pas spre expresionism. Motivul strigătului ca formă de revoltă (“Dormea întors amorul meu de plumb/ Pe flori de plumb… şi-am început să-l strig” – “Plumb”) şi extrapolarea cosmică a unor situaţii sau a unor stări sunt, de asemenea elemente expresioniste.
Poetul urmăreşte, totuşi şi efectele melodice, de aici provenind preferinţa pentru instrumente muzicale, în special clavirul, vioara ale căror cântecele sunt simboluri ale melancoliei grave, ale tristeţii. Sunetele fanfarei sunt simboluri ale monotoniei provinciale. Jucând rolul compozitorului, Bacovia alătură poeziei cele mai diverse sonorităţi şi obţine un efect unic.
 Poezia lui Bacovia e expresia celei mai elementare stări sufleteşti; e poezia cinesteziei imobile, încropite, care nu se intelectualizează, nu se spiritualizează, nu se raţionalizează; cinestezie profund animalică: secreţiune a unui organism bolnav, după cum igrasia e lacrima zidurilor umede; cinestezie ce nu se diferenţiază de natura putredă de toamnă, de ploi şi de zăpadă, cu care se contopeşte. O astfel de dispoziţie sufletească e prin esenţă muzicală; i s-ar putea tăgădui interesul, nu I se poate însă tăgădui realitatea primară; în ea salutăm, poate, cea dintâi licărire de conştiinţă a materiei ce se însufleţeşte”. Eugen Lovinescu
  
Plumb

Dormeau adânc sicriele de plumb,
Si flori de plumb si funerar vestmint --
Stam singur în cavou... si era vint...
Si scirtiiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb
Pe flori de plumb, si-am inceput să-l strig --
Stam singur lângă mort... si era frig...
Si-i atirnau aripile de plumb.

Analiza poeziei (pentru introducere, vedeti mai sus)
 
     Poezia deschide volumul cu acelasi titlu aparut in 1916 si care marcheaza debutul lui Bacovia in lumea literara.
   
     Textul se inscrie in lirica simbolista prin elemente specifice precum: folosirea simbolurilor,tehnica repetitiilor,valorificarea cromaticii,ipostaza tragica a eului liric.

     Dramatismul este sugerat prin corespondenta care se stabileste intre lumea exterioara si cea interioara.
     Titlul poeziei contine un singur cuvant:PLUMB,simbolul central al versurilor care sugereaza apasarea,angoasa,greutatea sufocanta,cenusiul vietii,universul monoton,inchiderea definitiva in spatiul fara orizont al existentei in care singura evadare posibila este moartea.

     Tematica versurilor este complexa si se refera la conditia eului creator intr-o lume fara sens dominata de obiecte,ostila,stranie.Tragismul omului este asumat cu o luciditate din care nu lipseste problematica iubirii si a mortii.

     Textul este structurat in doua catrene construite pe baza laitmotivului "plumb" ,care este reluat de sase ori pe parcursul poeziei.Fiecare strofa formeaza o secventa poetica ce corespunde unui plan al realitatii:cea exterioara,obiectiva simbolizata de cimitir si cavou si cea interioara subiectiva ,simbolizata de sentimentul iubirii invocat cu disperare.

      Lirismul este subiectiv,redat prin marcile specifice:verbe la persoana I singular("stam","am inceput")si pronume sau adjective pronominale la persoana I singular("amorul meu")

      Strofa I surprinde elemente ale unui cadru spatial inchis,apasator,sufocant in care eul liric se simte claustrat.Se formeaza un camp semantic al universului mortuar:"sicriele de plumb","vesmantul funerar","flori de plumb","coroane de plumb".Aceste elemente construiesc un decor artificial in care ,prin repetarea epitetului "de plumb", se creeaza impresia unei existente fara sens si fara posibilitatea inaltarii.Toate obiectele sunt marcate de impietrire ,chiar si florile care exprima de obicei gingasia si frumusetea lumii.Verbul cu care debuteaza primul vers "dormeau"este o metafora a mortii care prin imperfectul formei sugereaza un sfarsit continuu specific liricii bacoviene.In plus epitetul"adanc"insista asupra profunzimii senzatiei de moarte intarita ulterior prin repetarea simbolului "plumb".

        Eul liric este prezent intr-o ipostaza lipsita de orice initiativa intr-o insingurare totala :"stam singur".Unicul element ce creeaza impresia de miscare dar produce efectele reci ale mortii este vantul:punctele de suspensie ii adancesc semnificatiile spre ideea de pustiire interioara .
        Verbul "scartaiau"din ultimul vers intareste senzatia de acuta dizarmonie intre eul liric si universul lipsit de viata,fara sens,terorizant.Cadrul temporal nu este precizat, dar atmosfera marcata sugereaza nocturnul.

        Strofa a II-a marcheaza trecerea la planul interior care se afla sub semnul tragicului existential dat de moartea iubirii ,pe care eul liric o constientizeaza brusc si acut ,intr-o ultima incercare esuata de a-si gasi linistea in propriul suflet.Epitetul "intors"referitor la sentiment adanceste senzatia unei lumi parasite de orice speranta ,de mantuire,inaltare.Marcat de aceeasi singuratate desavarsita eul liric ajunge sa se priveasca din exterior ca un strain;strigatul sau de deznadejde este punctul culminant al intelegerii propriei pustietati sufletesti care o dubleza pe cea din afara.Acelasi lucru este sugerat si de metafora frigului care dizolva exteriorul si interiorul.Imaginea metaforica a ingerului cu "aripi de plumb" presupune senzatia caderii definitive a omului intr-o lume a mortii in care inaltarea nu mai este posibila Paralelismele sintactice construiesc impresia de univers inchis si contribuie la crearea muzicalitatii specifice poeziei simboliste.

         Semnificatiile versurilor sunt sustinute de o serie de mijloace artistice prezente la toate nivelurile textului
Ø       Astfel, la nivel fonetic se remarca predominanta vocalelor inchise o,i si u care dau sentimentul de vid interior.Consoanele dure b,p,m creeaza o sonoritate bizara ,lugubra.Versurile au masura fixa de zece silabe cu rima imbratisata ,aceste doua elemente contribuind in plus la ideea de inchidere.
Ø       La nivel morfologic ,se remarca prezenta verbelor statice situate mai ales la inceput de vers.Majoritatea sunt la imperfect sugerand prelungirea la nesfarsit a starii.Singurele care difera "am inceput" si "sa strig"marcheaza constientizarea dramatica a eului liric.
Ø       La nivel sintactic ,propozitiile sunt predominant principale ,independente,deseori coordonate prin "si"ceea ce intensifica prin aglomerare senzatiile.
Ø       La nivel lexical ,se remarca prezenta cuvintelor din campul semantic al mortii;repetarea lor are ca efect monotonia.

        In concluzie, din elementele analizate mai sus se observa o data in plus caracterul simbolist al textului bacovian.Autorul valorifica intr-un stil inconfundabil elemente precum simbolurile ,tehnica repetitiilor,sugestiile cromatice,dramatismul eului liric ,corespondenta interior-exterior.Totusi poezia isi deschide semnificatiile si spre modernism prin revolta creatorului fata de sensul inalt,ideal al poeziei.