luni, 8 februarie 2010

UTIL IN ARGUMENTARE (2)

Exprimarea legăturilor logice între idei
Tip de raţionament
Operator specific
Enumerare – tip de raţionament folosit în numirea argumentelor
În primul rând, în al doilea rând, în continuare, în sfârşit 
Adunare – tip de raţionament folosit în numirea argumentelor cu dovezi şi exemplificarea dovezilor
În plus, încă, în afară de, pe lângă
Explicare – tip de raţionament folosit în susţinerea argumentelor cu dovezi şi exemplificarea dovezilor
Explicarea cauzelor: fiindcă, datorită, pentru că
Explicarea consecinţelor: deoarece, din cauză că, în consecinţă, prin urmare
Alternativă – tip de raţionament folosit în producerea de contraargumente
Sau... sau..., fie...fie..., pe de o parte...pe de altă parte...
Comparaţie – tip de raţionament folosit în susţinerea dovezilor şi exemplificarea lor
Cum, ca şi cum, de parcă, la fel ca, diferit de
Opoziţie sau restricţie – tip de raţionament folosit în producerea contraragumentelor
Din contră, totuşi, deşi, este contrar cu ...
Sinteză şi final – tip de raţionament folosit în finalizarea discursului
În concluzie, rezumând, în final, pentru a concluziona, în consecinţă, rezultă că ...