luni, 8 februarie 2010

UTIL IN ARGUMENTARE (1)

Mijloace lingvistice adecvate unei aprecieri:
·         verbe de opinie: a crede, a considera, a presupune etc.;
·         adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative: probabil, posibil, desigur, fără îndoială, cu siguranţă etc.;
·         conectori exprimând cauzalitatea, consecuţia şi concluzia: pentru că, întrucât, încât, deci, prin urmare;
·         elemente corelative care indică un raţionament de tipul cauză-efect: dacă…atunci; cu cât…cu atât;
·         conectori de ierarhizare a argumentelor: în primul rând/ mai întâi, în al doilea rând etc., apoi, în concluzie/ aşadar, deoarece, de exemplu, precum se ştie (se cunoaşte);
·         conectori ce indică gruparea argumentelor în jurul unei teme: în ceea ce priveşte, din punctul de vedere al…;
·         conectori de introducere a exemplelor: de exemplu, precum, astfel;
·         conectori de introducere a unei comparaţii: la fel ca..., spre deosebire de ...;